5 Keutamaan Membaca Manaqib Siti Khadijah, Yuk Amalkan!

keutamaan membaca manaqib siti khadijah

Keutamaan Membaca Manaqib Siti Khadijah – Siti Khadijah adalah istri yang sangat amat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini dikarenakan beliau sangat tulus dalam membelas Rasulullah dalam setiap perjuangan menyebarkan agama Islam. Seluruh harta bendanya beliau berikan kepada Nabi Muhammad untuk kegiatan dakwahnya.

Istri yang sangat dicintai, yang selalu berada di sisi Rasulullah ketika orang lain menjauhinya, istri yang selalu mensupport baik dalam keadaan duka maupun suka. Istri yang sangat dicintai Rasulullah bahkan setelah wafatnya Siti Khadijah.

Read More

Berikut ini saya nukilkan terjemah manaqib siti khadijah yang disarikan dari Kitab Al Busyro karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al Maliki Al Hasani Rahimahullah ta’ala.

Manaqib Siti Khadijah

Sayyidah Khadijah merupakan seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan, beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir Baginda Rasulullah, keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati, beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya.

Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah khabar kepada beliau akan seorang laki2 yang baik, akhlak terpuji dan jujur dikenal namanya Muhammad Al-Amiin.

Maka Sayyidah Khadijah menawarkan kepada Baginda Al-Amiin untuk didagangkan dagangannya, dengan gembira diterima tawaran itu oleh Baginda Al-Amiin, kemudian berangkatlah Baginda Al-Amiin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan, kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maysaroh supaya membantu Baginda Al-Amiin dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak, setelah itu kembali Baginda Al-Amiin ke Makkah

Tatkala sampai ke Makkah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak Baginda Al-Amiin serta keberhasilan dalam berdagang maka tertanam dihati Sayyidah Khadijah perasaan cinta pada Baginda Al-Amiin ditambah lagi cerita dari Maysarah akan keajaiban yg terjadi pada Baginda AlAmiin dalam perjalan berdagang ke negeri Syam, diantaranya awan yg menaungi selama dalam perjalanan, unta yang tunduk dan patuh, perjalan yang cepat sampai dan mudah.

Pernikahan yang Diberkahi

Mendengar cerita yg demikian itu maka bertambah kuatlah cinta Sayyidah Khadijah kepada Baginda Al-Amiin, kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh akan Nafisah binti Umayah untuk menanyakan hal keadaan Baginda Al-Amiin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada Baginda Al-Amiin dan bertanya:

Baca Juga:  Money Amulet, Bagaimana Hukumnya Menurut Ajaran Islam?

“Wahai Baginda Al-Amiin apakah yang mencegah engkau daripada menikah?

Jawab Baginda: Aku tidak punya apa-apa,

Berkata Nafisah: Bagaimana kalau ada seorang perempuan yg baik akhlak, keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya menginginkan diri engkau

Dijawab Baginda: siapakah?,

Berkata Nafisah: Khadijah

Dijawab Baginda: Sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yg mulia, akhlak terpuji, bijaksana dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyyah.

Kemudian Baginda Al-Amiin bermusyawarah dengan bapak-bapak dari saudara beliau dan mereka semua setuju, maka mendapatlah keberuntungan dunia akhirat Sayyidah Khadijah berkahwin dengan Muhammad Al-Amiin Khairul Bariyyah, kemudian datanglah pembesar2 kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Thalib bapa saudara Baginda berkata: “Segala puji bagi Allah yg telah menjadikan keturunan kami daripada dzurriyat Nabi Ibrahim ‘alaihissalaam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram dan pembesar Quraisy, kemudian daripada itu anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingannya walaupun ia tidak kaya tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia, sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yg telah ditentukan, demi Allah kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia.

Kemudian berkata Waraqah bin Naufal:

“Segala puji bagi Allah yg telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin Quraisy dan keturunan kalian semua daripada pembesar2 Quraisy yg mulia dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan
dengan kalian, kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah bint Khuwailid dg Muhammad bin
Abdillah dg maharnya 400 dirham.

“ Kemudian berkata Abu Thalib : “Segala puji bagi Allah yg telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaan berkat perkawinan ini

Rasulullah nikah ketika umur 25 tahun, Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun, maka mengadakan walimah Baginda dg menyembelih 2 ekor unta. Dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yg paling banyak membantu Baginda ketika Baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah SWT, Sayyidah Khadijah menyiapkan makan dan keperluan Baginda, maka dg sabar dan ridho beliau menunggu
Baginda pulang dan menyambut Baginda dg gembira, menghibur dan menyenangkan hati Baginda daripada kepayahan apabila datang dari Gua Hira,

Pengorbanan Siti Khadijah Semasa Hidup

Dikisahkan, suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, Beliau masuk ke dalam rumah. Khadijah menyambut, dan hendak berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri, Rasulullah bersabda:

“Wahai Khadijah tetaplah kamu ditempatmu.”  Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali tidak ada bekal makanan. Sehingga ketika Fatimah menyusui, bukan air susu yang keluar akan tetapi darah. Darahlah yang masuk dalam mulut Fatimah R.A

Kemudian Beliau mengambil Fatimah dari gendongan isterinya lalu diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang lelah seusai pulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki dan fitnah manusia itu lalu berbaring di pangkuan Khadijah. Rasulullah tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai kepala Rasulullah dengan penuh kelembutan dan rasa sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah. Beliau pun terjaga.

“Wahai Khadijah Mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku, Muhammad?” tanya Rasulullah dengan
lembut. “Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal wahai Khadijah bersuamikan aku, Muhammad?” lanjut Rasulullah tak kuasa melihat isterinya menangis.

Wahai suamiku. Wahai Nabi Allah. Bukan itu yang kutangiskan.” jawab Khadijah. “Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan RasulNya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawanan itu juga aku serahkan untuk Allah dan RasulNya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itupun telah aku serahkan untuk Allah dan RasulNya

“Wahai Rasulullah. Sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah.
Sekiranya nanti aku mati sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyebrangi sebuah lautan, sekiranya
engkau hendak menyebarangi sungai namun engkau tidak memperoleh rakit pun atau pun jembatan.” “Maka galilah lubang kuburku, ambilah tulang belulangku. Jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyebrangi sungai itu supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu.”

Siti Khadijah adalah isteri pertama Rasulullah. Orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan kenabian Rasulullah. Orang yang sangat berjasa bagi dakwah Rasulullah dan penyebaran agama Islam. Siti Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadlan tahun ke-10 kenabian, tiga tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun, saat usia Rasulullah sekitar 50 tahun

Kain Kafan dari Allah SWT

Saat itu Malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa lima kain kafan.

Rasulullah menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, “Untuk siapa sajakah kain kafan itu, ya Jibril?”

“Kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan” jawab Jibril. Jibril berhenti berkata dan kemudian menangis.

Rasulullah bertanya, “Kenapa, ya Jibril?” Cucumu yang satu, Husain tidak memiliki kafan, dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan sahut Jibril

Rasulullah berkata di dekat jasad Khadijah, “Wahai Khadijah istriku sayang, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah maha mengetahui semua amalanmu.”
“Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu.” “Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?

Sayyidah Khadijah diwafatkan pada tanggal 11 Ramadhan, 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah dan beliau di makamkan di Mu’alla yg
dikenal dg Kampun Hujun. Maka dg kasih sayang turun Baginda meletakkan jasad Sayyidah Khadijah dan meratakan tanahnya dg
perlahan-lahan sebagai tanda kelebihan beliau dari istri2 yang lain dan beliau wafat berumur 65 tahun Radhiyallahu ‘anhaa.

Keutamaan Membaca Manaqib Siti Khadijah

Menurut Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki Al Hasani, diantara keutamaan membaca manaqib sayyidah khadijah adalah sebagai berikut:

  • Barangsiapa membaca dan mendawamkan manaqib siti khadijah pada tanggal 11 ramadhan maka Allah akan luaskan rezeki halal, dan akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak pernah diduga
  • Apabila yang membaca manaqib siti khadijah adalah seorang pedagang, maka Allah akan berikan keuntungan yang banyak dan halal, dan segala urusannya akan dipermudah
  • Apabila ia seorang pejabat/berpangkat, maka Allah akan menaikkan pangkatnya baik di dunia maupun di akherat
  • Apabila yang membaca manaqib siti khadijah adalah penuntut ilmu, maka Allah akan memberikan ilmu laduni
  • Apabila ia adalah seseorang yang memiliki kesusahan dalam hidup, misal memiliki hutang bacalah manaqib sayyidah khadijah, jikalau mampu untuk menyembelih kambing dan dagingnya dibagikan serta pahalanya dihadiahkan kepada sayyidah khadijah insyaAllah Allah akan meluaskan rezekinya yang halal dan semua hutang-hutangnya terlunaskan, berikut semua hajat-hajatnya dikabulkan dunia akherat

Akhir Kata

Membaca manaqib siti khadijah memiliki keutamaan-keutamaan, hal ini disebabkan siti khadijah sendiri merupakan sosok wanita/istri yang sangat mendukung gerakan dakwah Nabi Muhamad SAW.

Membaca kisah hidupnya akan memberikan kita inspirasi, motivasi untuk terus memperjuangkan agama Allah yang mulia ini. Meskipun ummul mukminin telah kembali ke hadirat Allah namun kita masih bisa untuk meneladani setiap gerak gerik dalam laku hidupnya.

Semoga kita semua yang membaca manaqib siti khadijah diberikan kemudahan dalam hidup oleh Allah, dan dijauhkan dari segala kesusahan, juga diberikan keberkahan baik ketika hidup di dunia maupun di akherat. Aamin

Semoga bermanfaat.

About Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *